Maverick Consulting

Svaka organizacija je organizam za sebe. Zato je najbitniji razlog zbog kojeg želite da se odlučite za bilo koji program razvoja. Još bitnija stvar od toga jeste da li ste spremni da budete posvećeni i dosledni u sprovođenju programa. Idealno, zajedno sa našim ekspertima možemo da vas podržimo u identifikovanju potreba, kreiranju ciljeva i oblikovanju programa koji je u ovom trenutku najbolji za vas, vaše zaposlene i vaš biznis. Zato je prvi korak uvek da vi identifikujete šta želite da osnažite kod svojih zaposlenih i svoje zaključke podelite sa nama tokom sastanka.

Na osnovu našeg iskustva verujemo da je idealan broj ljudi u jednoj grupi 6-8. Naravno veličina grupe zavisi od teme i samog programa s tim da jedan naš ekspert radi sa grupama prosečne veličine od 12 – 15 učesnika. Takođe, naši koučing programi podrazumevaju individualan rad kao i rad u manjim grupama (3-6).

Na ovo pitanje najbolji odgovor mogu da daju naši klijenti, partneri i saradnici. Mi svoju želju za učenjem i kontinuiranim razvojem prenosimo na naše učesnike. Takođe, iskustvo i primere kompanija iz različitih industrija s kojima smo do sada radili, omogućavaju da svakom klijentu pružimo najrazličitije perspektive koje su primenjive u praksi. Za nas najbitnije jeste da svako s kim sarađujemo zna da je u nama dobio iskrenog i partnera od poverenja za dugo zajedničko putovanje.

Odgovor na ovo pitanje najbolje se vidi u čuvenom citatu sa društvenih mreža kada finansijski direktor pita generalnog direktora: „Šta ćemo da radimo ako investiramo u razvoj naših ljudi, a oni nas napuste?“ Generalni direktor odgovara: „Šta će se dogoditi ako to ne učinimo, a oni ostanu?“

Pitanje investiranja u razvoj ljudi je ključno pitanje investicije za razvoj vašeg poslovanja jer ljudi su ti koji generišu ideje, prave i rešavaju probleme, stvaraju pozitivnu radnu atmosferu, sprovode dogovoreno, dele vrednosti i žive za svoj tim. Pitanje je samo izbora ljudi koji su spremni na promene. Što je podrška menadžmenta snažnija to će investicija biti isplativija.

Za nas su tri faktora najvažnija kada želimo da odlučimo ko treba da bude u programu:

  1. Osobe koje su iskazale potrebu i/ili interesovanje za programe razvoja;
  2. Osobe koje imaju uticaj na svoje okruženje pa zbog toga verujemo da će deliti stečena znanja i iskustva iz programa sa svojim kolegama;
  3. Osobe od kojih se očekuje da unaprede određene veštine neophodne za poziciju na kojoj se trenutno nalaze.

Naravno, ovo pitanje je izuzetno važno i aktuelno. Danas se otvaraju pozicije u kompanijama koje traže eksperte koji će voditi računa da razvojni programi u kompaniji imaju što jasniju kalkulaciju povrata investicije. S obzirom na da to da je jedan od ciljeva razvojnih programa promena ponašanja ljudi čime očekujemo da vidimo bolje poslovne rezultate, potrebno je određeno vreme koje zavisi od mnogo različitih činilaca (koncept programa, podrška menadžmenta, izbor učesnika, okruženje, tržište, i dr.). Prvo je važno da definišemo šta i zašto želimo da postignemo, tj. koje konkretne koristi od programa želimo da vidimo.

Prvo pitanje jeste šta želimo i šta možemo da merimo relativno lako. Kada to znamo onda možemo da biramo način na koji ćemo da merimo povrat investicije. Jedan od najjednostavnijih primera jeste kroz vreme koje zaposleni utroši za obavljanje određenih zadataka.

 • PRIMER 1:
  1. Povrat investicije samo kroz vreme
   • Pre obuke, svaki učesnik tokom 60 minuta (1č) pošalje 10 ponuda.
   • Nakon obuke svaki učesnik pošalje 13 ponuda za isto vreme, odnosno 30% više.
  2. Dodatno:
   • Uvećanje broja prihvaćenih ponuda
   • Uvećanje portfolija
   • Uvećanje prihoda
   • Uvećanje baze znanja
   • Kreiranje novih rešenja za stare probleme, vrednost koju je učesnik obuke kreirao svojim radom (npr. kraće trajanje prodajnih sastanaka, kvalitetniji sastanci, uvećanje portfolija i prihoda).
   • Veća samostalnost
   • Karijerno napredovanje
   • Bolja atmosfera u timu
   • Veća opšta produktivnost
  3. Prosečna BRUTO plata zaposlenih zavisi od tržišta i industrije u kojoj poslujete. Na osnovu tog iznosa možete da izračunate i finansijsku uštedu po vremenu utrošenom za slanje ponuda.
 • PRIMER 2:
  1. Kreiranjem novih KPI-eva koje ćete pratiti nakon razvojnog programa
   • Prodaja
   • Procenat učešća na tržištu
   • Zadovoljstvo klijenata
   • Fluktuacija i zadovoljstvo zaposlenih
   • Broj održanih prezentacija
   • Vreme provedeno na sastancima
   • Vreme potrebno do zaključenja prodaje
  2. Rezultat isplativosti investicije dobijate izračunavanjem prosečne cene BRUTO satnice zaposlenih, prosečnog vremena koje zaposleni utroši za sklapanje ugovora i prosečne vrednosti ugovora.