Naša iskustva
Biti prvi i poslednji = Lider!

Savremeni način poslovanja koji se ubrzano transformiše podrazumeva i neophodnost kontinuiranog razvoja. To se posebno odnosi na razvoj liderskih veština. Mnogo je kompanija mislilo, neki još uvek tako razmišljaju, da je za dobrog lidera dovoljno da poseduje na prvom mestu tehničku ekspertizu. Istog trenutka kada su se te kompanije suočile sa odlaskom zaposlenih čiji je jedan od glavnih razloga bio nezadovoljstvo nadređenima, uvideli su da fokus razvoja treba da bude na izgradnji ljudskih veština, a ne samo tehničkih.

Program razvoja liderskih veština koji sprovodimo pomaže kompanijama i zaposlenima da jasno razlikuju menadžera od lidera. Štaviše, pomaže im da razumeju koju promenu je potrebno da pokrenu kod sebe kako bi pružili podršku svom timu da ispune postavljena očekivanja i ciljeve. Učesnici našeg programa dobijaju drugačiju perspektivu liderskih veština kroz praktične i svakodnevne primere i to u 5 ključnih komponenata: poverenje, komunikacija, optimizam, vođenje primerom i izgradnja morala.

Najčešći rezultat ovakvih programa jeste da nam se učesnici javljaju sa komentarima da danas bolje razumeju sebe, svoju odgovornost i postupke u ulozi lidera, da bolje razumeju potrebe i perspektive članova svog tima kao i da su primetili i da tim njih bolje razume. Takođe, ima i onih koji su svoju poziciju menadžera zamenili za poziciju člana tima, ali ostali pravi lideri u situacijama kada je to potrebno. Verujemo da je to i razlog što nam se iznova javljaju stari klijenti kada pripremaju nove generacije lidera u svojim kompanijama.