Naša iskustva
Veštine kojim stvarate uticaj

Glosofobija ili strah od javnog nastupa je jedan od najjačih strahova koji svi osećamo. Bez obzira što nam tehnologija omogućava da mnoge stvari možemo da radimo i predstavimo u elektronskoj formi, ljudski kontakt nema zamenu. Umeće prezentovanja/govorništva je oduvek bilo i uvek će biti od izuzetnog značaja jer se ljudi povezuju živom interakcijom, živom rečju.

Naši klijenti koji su iz različitih industrija, obraćaju se najrazličitijim javnostima i očekuju da ih tokom obuke pripremimo da svi podjednako dobro razumeju njihove poruke i shodno tome delaju.

Više od 500 profesionalaca i članova civilnog društva prošlo je naše programe koji su fokusirani na veštine prezentovanja ili u sebi obavezno sadrže elemente veština javnog nastupa. Samopouzdanje koje su stekli, vreme pripreme svake naredne prezentacije, javnog ili medijskog nastupa kao i reakcija njihove publike značilo im je ne samo profesionalno već i privatno. Iste te veštine mogli su da primene prilikom porodičnih okupljanja i proslava, da iskustva i znanja sa treninga prenesu svojim najbližima.

Velika većina učesnika pre obuke istakla je da im je za svaku važnu prezentaciju potrebno mnogo sati pripreme, jer je svaki put drugačije. I upravu su kada kažu da je  potrebno izdvojiti vreme za pripremu i da je svaka prezentacija posebna. Međutim, ono što su tokom obuke shvatili je da postoji metodologija koja nam pomaže da to vreme skratimo a kvalitet same prezentacije podignemo na značajno viši nivo čime ujedno naše zadovoljstvo, kao i zadovoljstvo publike, predstavljenim raste. Bez obzira ko je publika, principi su isti. Te principe uvežbavamo analizirajući i neke od najvećih govornika.