AVUS

AVUS

Stručnim pristupom na području ljudskih potencijala, pomažemo zaposlenima i celoj kompaniji u rastu i razvoju.

INDUSTRIJA:
Poslovna edukacija
SEDIŠTE:
Varaždin, Hrvatska
GEOGRAFSKO PRISUSTVO:
Hrvatska
NAJPOZNATIJI PO:
Razvoj poslovnih kompetencija za kvalitetnije obavljanje svakodnevnog posla.
REFERENTNI PROJEKTI:
NBI™
POČETAK SARADNJE:
2018.
AKTUELNI PROJEKTI:
Da