Master Team

Master Team

Kompanije koja brine o potrošačima i njihovim potrebama i po završetku kupovine.

INDUSTRIJA:
Bankarska i sigurnosna oprema
SEDIŠTE:
Beograd, Srbija
GEOGRAFSKO PRISUSTVO:
SEE
NAJPOZNATIJI PO:
Prodaja i održavanje bankarske, blagajničke i sigurnosne opreme.
REFERENTNI PROJEKTI:
Organizacija korporativnog događaja i koprorativni video.
POČETAK SARADNJE:
2012.
AKTUELNI PROJEKTI:
Ne