Talking Deck

OD KADA KORISTIMO:
2021.
UČESTALOST KORIŠĆENJA:
Često
ČEMU NAM SLUŽI:
Kreiranje video prezentacija i objašnjenja
ZAŠTO GA KORISTIMO:
Za naše i potrebe klijenata; Prilikom kreiranja ponuda, prezentacija za radionice, predstavljanje…
ZADOVOLJSTVO (0-10):
10