Zajedno kreiramo rešenja

LIGHTHOUSE OD

Transformativna moć učenja

TARGER

Podrška generisanju novih industrijskih kapaciteta i optimalnom korištenju postojećih.

CO-CREATORI

Lični razvoj, mentalno i emocionalno zdravlje za pojedince i kompanije (kolektive), kako bi se omogućilo aktivno uključivanje dece samohranih roditelja i žena žrtava porodičnog nasilja.

ARS VERBALIS

Sa nama vam komunikacija postaje omiljena veština.

BALANCE

Partneri na putu razvoja organizacije i zaposlenih.

AVUS

Stručnim pristupom na području ljudskih potencijala, pomažemo zaposlenima i celoj kompaniji u rastu i razvoju.