7bits

7BITs

Mobilna aplikacija kreirana je kao alat za podršku koji omogućava pristup struktuiranim vodičima, za slične situacije na radnom mestu i svakodnevne radne zadatke, koje možete pročitati za manje od 5 minuta i odmah primeniti na posao koji obavljate.