Krizna komunikacija

Krizna komunikacija

KRIZNA KOMUNIKACIJA-04

Pripravnost za krize je ključni element za upravljanje kriznom komunikacijom.

Program je kreiran tako da se upoznate sa procesom upravljanja krizom, čime možete da sprečite ili umanjite materijalnu i nematerijalnu štetu koju jedan incident može da izazove u samoj organizaciji i svim njenim ciljnim javnostima.

Kroz primere iz prakse, pa čak i samih organizacija iz kojih učesnici dolaze uvežbavaju kako da efikasno komuniciraju u kriznim situacijama.