Lobiranje

Lobiranje

LOBIRANJE-04

Kroz ovaj program naučićete kako da vaši ciljevi postanu ciljevi onih čiju podršku tražite. Saznaćete kako da na legitiman način, donosioce političkih odluka i druge zainteresovane javnosti upoznate sa interesima svoje organizacije i/ili aktivno utičete na sistemska rešenja i donošenje propisa.

Nakon treninga, učesnici su osposobljeni da naprave pozicioni dokument ili akcioni plan u kome će na koncizan i argumentovan način analizirati i prezentovati svoju temu i uticati na poželjne aktivnosti ciljnih javnosti.