Strategije i alati internih komunikacija

Strategije i alati internih komunikacija

Strategije i alati internih komunikacija-04

Pružamo podršku u reviziji/izradi strategije i primeni alata interne komunikacije sa svrhom efikasnog korišćenja prednosti digitalnih tehnologija. Poznavanjem ovih strategija i alata, sa lakoćom povećavate zadovoljstvo i motivaciju kolektiva, bez obzira na veličinu.

Ovaj program će vam pomoći da zaposlenima pružite uslove za interaktivnu komunikaciju koja podstiče kreativnost, ideje, viziju i timski duh, a kao rezultat ima njihovu povećanu lojalnost i produktivnost.

Takođe, učesnici jačaju svest o značaju  internog informisanja, internih događaja, kao i angažovanja zaposlenih u korporativnim aktivnostima i na društvenim mrežama, u svojstvu ambasadora organizacije ili brendova.