Veštine pregovaranja

Veštine pregovaranja

VEŠTINE PREGOVARANJA-04

Verujemo da ishod svakog pregovaranja treba da bude povoljan za OBE strane, a to zavisi od njihovog stava i pristupa. Koristimo „Harward Negotiation Model“ kako bismo se upoznali sa modelima pregovaranja i načinima kako da brže dođemo do željenog ishoda. Kroz vežbe i upoznavanje sa preferencijama u razmišljanju i njihovim uticajem na stil pregovaranja, pomažemo učesnicima da prepoznaju i razviju lični stil pregovaranja. Tokom treninga, nastojimo da podstaknemo učesnike da osveste značaj „win/win“ načina razmišljanja, kako bi nakon pregovora izašli zadovoljni i sa osećajem da ih sagovornik uvažava i ima u interesu obostranu dobit.